Bestuur

Het bestuur van Stichting Volkskerstzang Haulerwijk bestaat uit:

Berend Leistra    Voorzitter
Klaas Jongsma    Penningmeester / secretaris
Celia Bolk      Secretaris
Piet Hof
   Sponsoring /  Overige zaken
Cobi Rozema    Sponsoring / Overige zaken