Bestuur

Het bestuur van Stichting Volkskerstzang Haulerwijk bestaat uit:

Berend Leistra    Voorzitter
Roel Herder
   Penningmeester / secretaris
Sieta van den Bosch     Secretaris
Piet Hof
   Sponsoring /  Overige zaken
Cobi Rozema    Sponsoring / Overige zaken