Historie

Het ontstaan van de Volkskertszangdienst in de sporthal de Bongerd.

Initiatief nemer Theo Oenema.
Het idee om in Haulerwijk een volkskerstzangdienst te organiseren ontstond bij mij tijdens een opstreden in Buitenpost van het interkerkelijk mannen koor It Ljochtbeaken, waar ik lid van ben.

Oprichting Stichting Volkskerstzang Haulerwijk, Dhr Oenema ondertekent onder toeziend oog van notaris Mr H. Holland

Daar waren zoveel mensen samen en de sfeer was geweldig. De gedachte die bij mij op kwam was, dat moet in Haulerwijk ook mogelijk zijn. Die gedachte liet mij niet los. In overleg met de gezamenlijke kerken kreeg ik het niet klaar, zij wilden ieder voor zich kerstfeest vieren.

Om alle bezwaren te omzeilen, besloot ik zelf de sporthal te huren. Mijn bedoeling was een muziek en zangavond te organiseren met muziekkorps en alle koren van het dorp. Voorwaarde was dat bezoekers gratis toegang moesten hebben en muziekkanten kosteloos hun medewerking verlenen. Het moest een absoluut laagdrempelig evenement zijn.

Voorbereiding.
Dit had nogal wat voeten in de aarde. Daarbij werd ik bijgestaan door een aantal mensen en zo ontstond er een commissie. Deze commissie bestaat uit : Andries Otter, Tabe Hoeksma, Izaak van Apeldoorn, Jan Witteveen en mijzelf.

Om aan de benodigde financiën te komen werden er winkels en bedrijven in Haulerwijk en Oosterwolde aangezocht. Het resultaat was boven verwachting namelijk 1500 euro . Ondertussen boog de commissie zich over een draaiboek en verder werd er druk overleg gevoerd met diverse koren , met muziekvereniging, het programma, aantal stoelen, over vergunningen, licht en geluid en EHBO. Kortom over alles wat er bij de organisatie van een dergelijk evenement komt kijken.

De eerste keer dat het evenement plaatsvond was ontzettend spannend. Hoe zou het gaan met hetaantal bezoekers en zou het aanslaan! Het werd zondermeer een groot succes, er waren ruim 500 mensen aanwezig. Het was prachtig om met zo velen kerstliederen te zingen en het belangrijkste, de reacties van de bezoekers waren dan ook positief.

Het organiseren van een dergelijk grootschalig evenement zou zonder de inzet van vrijwilligers niet mogelijk zijn .

Inmiddels is het uitgegroeid tot een jaarlijks gebeuren. Dat het aantal bezoekers is toegenomen bleek tijdens het eerst lustrum, toen waren er ruim 1000 bezoekers in een sfeervolle sporthal.

De organisatie is inmiddels in een stichting Volkskerstzang. Hierdoor zijn de financiën en eventuele aansprakelijkheden beter geregeld. Ook de sponsering door de Rabo Bank -Plaatselijk belang , de Ondernemersvereniging en de Gezamenlijke kerken in een wat vastere vorm.

Met het uitspreken van de hoop: dat het evenement “VOLKSKERSTZANG “ zal uitgroeien zodat, veel mensen uit alle lagen van de bevolking dit feest samen kunnen vieren. Met het uitspreken van die wens besluit ik dit artikel.

Theo Oenema