Volkskerstzang financieel steunen

U kunt de Volkskerstzang Haulerwijk financieel steunen door uw gift over te maken op Iban nummer: NL 89 RABO 012 72 70 310 t.n.v. Stichting Volkskerstzang Haulerwijk-Waskemeer e.o

Hartelijk dank voor uw gift namens het bestuur.