Missie

De volkskerstzang in Haulerwijk is voor het eerst georganiseerd in 2004  met als doelstelling een laagdrempelig evenement  te organiseren waarin de kerstgedachte naar voren komt.  De volkskerstzang is vanaf het begin bedoeld voor alle lagen van de bevolking van Haulerwijk/ Waskemeer en omgeving en heeft dan ook een brede doelgroep.

Het afwisselende programma bestaat uit samenzang, muziekgroepen  of solisten die optreden en het voorlezen van het kerstverhaal.

Volkskerstzang;   voor en door Haulerwijk / Waskemeer.

Eén van de stelregels van de organisatie is dat optredende koren en andere medewerkers aan het programma uit Haulerwijk of Waskemeer en omgeving dienen te komen. De leeftijd, wel of niet kerkelijk gezind, om maar een paar criteria te noemen, maken niet uit. De volkskerstzang is voor en door Haulerwijk / Waskemeer. Daarnaast is het, sinds 2015, ook het streven om ieder jaar een aansprekende gast-artiest te contracteren. Op deze manier krijgen de lokale muzikanten de gelegenheid om ook eens samen met bekende artiesten te kunnen optreden.

Een woord waar we als bestuur dan ook veel waarde aan hechten is: samen

Samen met leden van diverse koren het podium bouwen, het stoelenplan er in zetten maar ook alles weer uit de hal halen. De foto’s getuigen hier van.  Waarbij we bv ook het decoratieteam en de mensen van de sporthal niet willen vergeten.  De samenwerking met alle vrijwilligers en de toeleveringsbedrijven maakt de Volkskerstzang Haulerwijk tot een bijzonder evenement. Door de geweldige  inzet van al die vrijwilligers mogen we het kerstgevoel al een beetje ervaren!