Volkskerstzang 2009

Vanwege het extreme weer moeten we helaas besluiten de volkskerstzang 2009, ons 1e lustrum, niet door te laten gaan.